Edit Content

Scholarship Students

List of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the Academic Year 2019-20

Sl.No.

Year of Enrollment

Student Enrollment Number

Name

PMSS

BC/MBC

FG

1

2019

713916103001

Abinesh.M

83750

 

 

2

2019

713916103002

Arivazhagan.S

 

6900

20000

3

2019

713916103004

ArunPrakash.T

83750

 

 

4

2019

713916103007

Madheshwaran.K

83750

 

 

5

2019

713916103008

MoganaPriya.J

 

8900

 

6

2019

713916103009

Mukilan.K

83750

 

 

7

2019

713916103010

Poovarasan.P

84750

 

 

8

2019

713916103011

Ranjitha.N

76600

 

 

9

2019

713916103012

Sandhiya .M

76600

 

 

10

2019

713916103013

Saranya.S

76600

 

 

11

2019

713916103014

Supriya.R

 

6900

20000

12

2019

713916103015

Surendra.N

76600

 

 

13

2019

713916103016

SwarnaBoopathi.K.P

83750

 

 

14

2019

713916103017

Vasanth.B

83750

 

 

15

2019

713916103018

VelMani.P

83750

 

 

16

2019

713916103019

VenkatRaman.T

83750

 

 

17

2019

713916103020

Vijay.S

83750

 

 

18

2019

713916103021

Vishnu.K

83750

 

 

19

2019

713916103301

Baskaran.K

83750

 

 

20

2019

713916103302

Karthik.J

 

6900

20000

21

2019

713916103303

Mariselvi.N

83750

 

 

22

2019

713916103304

Ranjithkumar.P

83750

 

 

23

2019

713916103305

Vignesh.S

 

3300

20000

24

2019

713916103306

Vikram.M

83750

 

 

25

2019

713916103503

Dinesh Raj P.M

83750

 

 

26

2019

713916103701

Prabhakaran D

83750

 

 

27

2019

713916104001

Anusiya G

76600

 

 

28

2019

713916104002

Aravindh N

83750

 

 

29

2019

713916104006

Dhanalakshmi S

 

6900

20000

30

2019

713916104009

Kalaivani R

 

6900

20000

31

2019

713916104010

Kaviya S

 

6900

20000

32

2019

713916104011

Keerthivasan S

76600

 

 

33

2019

713916104012

Kiruthika N

76600

 

 

34

2019

713916104013

Mageshwaran P

83750

 

 

35

2019

713916104015

Mythilyshree S

76600

 

 

36

2019

713916104016

Naresh R

83750

 

 

37

2019

713916104017

Pavithra P

 

3400

20000

38

2019

713916104018

Pooja Sri R

 

3400

20000

Subscribe & Follow us

SRIET E-NEWSLETTER